Spektrometr rentgenowski - co to jest? Budowa

W zakresie najnowszych technologii związanych z badaniem składów materiałów z pewnością szybko natrafimy na urządzenie zwane spektrometrem. Wyróżnia się dwa typy tego sprzętu: spektrometr emisyjny iskrowy lub fluorescencji rentgenowskiej. Niewiele osób jest jednak w stanie odpowiedzieć na pytania: co to jest spektrometr i do czego służy, dlatego właśnie w tym artykule wyjaśnimy te kwestie.

Spektrometr rentgenowski - charakterystyka

Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej pozwalają na wykonywanie pomiarów nieniszczących i umożliwiają określenie składu oraz grubości powłok materiału ciekłego lub stałego. Nie ulega wątpliwości, że spektrometr rentgenowski to bardzo specjalistyczny i zaawansowany technologicznie sprzęt. Służy on przede wszystkim do otrzymywania i analizy widma w zakresie promieniowania rentgenowskiego, w którym rejestracji i pomiaru dokonuje się za pomocą odpowiednich liczników cząstek jonizujących. Jest to sprzęt bardzo precyzyjny i w prosty sposób przygotowuje się do niego próbki przeznaczone do badań, dzięki czemu można w krótkim czasie uzyskać informacje związane z analizą wielu pierwiastków. Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej znajdują szerokie zastosowanie w branży złotniczej, elektronicznej (w tym analizy RoHS), ochrony przed korozją oraz wszędzie tam, gdzie nakładane są powłoki galwaniczne. Wiele spektrometrów, dzięki detektorom o dużej powierzchni i rozdzielczości, zapewnia bardzo niskie progi detekcji, pozwalając tym samym na analizę najcieńszych powłok oraz nawet śladowych ilości pierwiastków. Odpowiednie dla każdego urządzenia rozmiary kolimatorów, zmienne filtry czy napięcia lampy pozwalają dobrać optymalne parametry i w efekcie wykonać pomiar dokładnie, wygodnie i szybko. Spektrometry rentgenowskie wykorzystuje się również do badań środowiskowych, takich jak analiza żywności, pyłów, zanieczyszczenia gleb, toksyczność pierwiastków w tworzywach sztucznych, a także medycyna sądowa.

Spektrometr iskrowy - charakterystyka

Jeśli chodzi o spektrometry emisyjne iskrowe, to ich głównym zadaniem jest analiza składu stopów metali. Tego rodzaju urządzenia posługują się metodą wzbudzenia iskrowego, która pozwala na precyzyjną i wiarygodną identyfikację. Spektometry umożliwiają szczegółową analizę pierwiastków w czystych stopach metali i stali. W zależności od konkretnego urządzenia, może ono być wyposażone w jedną lub dwie komory optyczne, w niektórych przypadkach możliwe jest także zamontowanie komory optycznej z sondą na przewodzie - taka budowa spektrometru pozwala na wykonywanie analiz w przypadku przedmiotów o dużych gabarytach. Wiele spektrometrów iskrowych umożliwia wykonywanie pomiarów z tak dużą powtarzalnością, że mogłyby one konkurować z narzędziami laboratoryjnymi.
Napisz do nas!
Nasza siedziba

ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań